Jernbane projekter

Kvalitetskontrol (QA) af IC3 togsæt i Israel

 • KP Consulting indgik i 2014 en aftale med Israel Railways ISR om etablering af kvalitetssikring QA på deres flåde af IC3 Togsæt ( 45 togsæt), som Alstom har vedligeholdt siden 2013.

 • KP Consulting har med et team bestående af en IC3 ingeniør, Team leader og QA teknikere, med succes formået at etablere QA processer i vedligeholdelsesprojektet.

 • Resultatet heraf har været en forbedring på mere end 50% af togenes vedligeholdelsestilstand fra et lavt startniveau i 2014 (tilgængelighed, MTBF osv).

 • QA procesen blev etableret i starten af projektet og opdateret løbende, afstemt med slutkunden ISR og Alstom. Processen omfatter klassifikation af fejl i sikkerhedsklasser, måling og registreringsprocedurer under inspektion og rapportering. Baseret på QA holdets vurdering er sikkerhedsstandarden afgørende for om togene kunne vende tilbage til fuld service.

 • Teamet har størstedelen af tiden gennemført kvalitetskontrol på alle tog i flåden inden togsættene blev frigivet til drift.

 • KP Consulting oplærte løbende ISR teknisk personale (OJT) i kvalitetskontrol.​

Bygherreledelse for Aarhus Letbane I/S

 • ​Design og projektering af Trafik & servicecenter
 • ​Anlæg af bygning for kontrolcenter og vedligeholdelsesværksted
 • ​Etablering af sporsystem, Kørestrømsanlæg, forsyning og signalanlæg
 • ​Kvalitetssikring
 • ​Arbejdsmiljø & sikkerhed
 • ​Myndighedsbehandling og godkendelser

aarhus-letbane-logo

Aarhus Letbane I/S

Bygherreledelse entrepriser udbudt efter EU udbudsregler​

 • 7 broer
 • ​5 tunneller
 • ​Etablering of nyt spor
 • ​Ombygning af Aarhus H
 • ​Sporombygninger og nybygninger
 • ​Etablering af afvanding og sporkasse
 • ​Anlægning af nye og ombygning af eksisterende vejkryds
 • ​Ombygning af vejsignalanlæg
 • ​Ombygning og tilpasning af platforme
 • ​Immunisering af relæoverkørselsanlæg
 • ​Kvalitetssikring
 • ​Arbejdsmiljø & sikkerhed
 • ​Myndighedsbehandling og godkendelser

aarhus-letbane-logo

Kontakt

KP Consulting ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6sal, 8000 Aarhus C

CVR: 31860237

Telefon: (+45) 40 329 321

E-mail: kontakt@kpconsulting.dk