Procesoptimering

​I tider med hård konkurrence og konstant fokus på effektivisering er det altafgørende at udnytte ressourcerne på en måde, der giver maksimal værdi. Alligevel kan det være svært at kaste sig ud i forenkling af forretningens processer, fordi det kræver ressourcer og betyder forandringer, der ofte berører hele organisationen.

​Vi hjælper organisationer med at optimere produktiviteten og lave løbende forbedringer som svar på de skiftende rammevilkår ved at inddrage hele organisationen i processen.

Procesoptimeringsydelser vil være centreret omkring flere af følgende elementer:

 • ​​Identificering af kundeværdi og værdiskabende aktiviteter
 • ​Kortsigtet optimering gennem analyse og kortlægning af potentielle besparelser.
 • ​Overordnet procesdesign
 • ​Identifikation af KPI’er og etablering af løbende målinger
 • ​Udrulning af en implementering i et guidet forløb styret af organisationen selv.
 • ​Opbygning af fundament for løbende forbedringer
 • ​Vidensforankring i organisationen.

Har man først for alvor fået øjnene op for, hvor mange forbedringsområder der er, bliver det svært at sige: "Det har vi ikke tid til."

Ved at arbejde med optimering og forenkling af forretningsprocesserne kan jeres virksomhed opnå:

 • Frigivne ressourcer til værdiskabende aktiviteter
 • Forbedrede leverancer og bedre kvalitet
 • Større arbejdsglæde
 • Understøttelse af regulatoriske og lovmæssige krav.

Der ligger store muligheder gemt i at gennemføre en fuld optimering og forenkling af forretningsprocesserne.

Her følger tre gode råd til at sikre gevinster ved at forenkle forretningsprocesserne:

 • Spejl jer selv i en branche benchmark.
 • Hele organisationen skal se nødvendigheden.
 • Skab små succeser gennem hele forløbet – høst de kostsigtet forbedringer.

Kontakt

KP Consulting ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6sal, 8000 Aarhus C

CVR: 31860237

Telefon: (+45) 40 329 321

E-mail: kontakt@kpconsulting.dk